Speedliner

När man pratar om Speedliner menar man ett genomskinligt tvåfaldigt ämne, som man måste blanda och tillsätta önskade toner för att uppnå färgen man önskar få. Materialet kan användas mot trä, plast, sten, metall etc. samt är det väder, vatten och slitagetålig, och resistent mot kemikalier. Hittills är Speedliner den starkaste och den enda av sitt slag. Samt är produkten den enda man har möjlighet att tillsätta en självvald färgton till. Ämnet kan sprutas med 1,5 mm-3 mm tjockt skikt. Den rekommenderade tjockleken skulle vara mellan 1-3mm (exempelvis 1,5mm på skåpbilens väggar och 3mm på golvet).
Det finns olika varianter av Speedliner t.ex. finns det en som är avsedd för ytor som kommer i kontakt med livsmedel. Speedliner och alla dess tillbehör har en giltig licens för EG och EU-länderna, samt fyller alla material EU:s normer. A-FIXaus Ky äger licensen för att installera produkten.
Efter användning av Speedliner är ytan fin, stark, anpassbar, i önskade ton och lätt att rengöra. Tack vare att ämnet är vatten- och slitagetålig finns det flera varianter hur man kan använda den: bussar, skåpbilar, båtar, släp(t.ex. bil, häst etc.), takboxar, tak, duschutrymmens golv, motorcyklar, ATV, skotrar etc. När man pratar om byggbranschen kan man använda ämnet vid bassänger, trappor, garage etc. Alla dessa exempel är bara en väldigt liten del, vart man kan använda Speedliner på ett bra och effektivt vis.
Speedliner HC (HYGIENE COAT – Hygieniskt beläggningsmaterial)
Växande problem med MRSA, E.coli och salmonellasmitta, förorenade ytor och andra hälsorisker har skapat efterfrågan för ett effektivt antibakteriellt beläggningsmaterial för invändiga ytor i specialfordon för berörda ändamål. SPEEDLINER® HC är en pionjär i kampen mot spridning av bakterier och svampsjukdomar. Ett fordon är en potentiell mikrobiell smitt- och föroreningskälla i en valfri industrisektor, hälsomyndighet eller inom hygien-, rengörings- och livsmedelsindustri. Genom att begränsa mikrobspridningen i fordonens lastutrymmen minskas risken för korsföroreningar avsevärt, vilket ökar den hygieniska säkerheten. Viktigaste egenskaper för SPEEDLINER® HC Ultra-Fresh™:
• Hygieniskt skydd
• Varaktigt fräsch hygienisk miljö
• Skyddar effektivt mot spridning av bakterier och svamp
• Skyddar mot nedsatt motståndskraft, färgskiftningar och nedbrytning som orsakas av bakterie-och svampangrepp
• Förhindrar spridning av bakterier som avger otrevlig lukt
• Bekämpar och skyddar mot spridning av bakterier, svamp, mögel, röta och sjukdomsalstrande mikroorganismer
• Har ett inbyggt skydd mot tillväxt av bakterier, svampar, mögel och röta.
Till exempel: mot salmonella, MRSA, E.coli, gula stafylokocker och listeriabakterier samt mot svampar Aspergillus niger, Trichoderma virens och Trichophyton mentagrophytes.